LGS Sınavı Değerlendirmesi: Türkçe ve Fen Bilimleri Testleri Belirleyici Oldu

Mektebim Koleji Eğitim Direktörü Ferhat Argın, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavından sonra değerlendirmelerde bulundu. Argın, “Sınav öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, analiz etme, problem çözme becerilerini ölçmeye yönelikti. Matematik testi önceki yıllara nazaran daha kolaydı. Türkçe ve Fen Bilimleri testleri belirleyici oldu” dedi.

LGS Türkçe sınavı konu kapsamı açısından ünitelere göre uygun olarak hazırlandığını söyleyen Mektebim Koleji Eğitim Direktörü Ferhat Argın, “Soruların büyük bir kısmı yoruma dayalı ve okuduğunu anlamaya yöneliktir. Öğrencilerin okuduklarını anlama, bilgiyi yorumlama gücü ve grafik üzerinde doğru kullanmasının ölçüldüğü görülmüştür. Dil bilgisi konuları; konuları kavramış, konuya hakim olan öğrencilerin yapabileceği nitelikteydi. Soruların zorluk seviyelerinin orta üstü düzeydedir ve çeldiriciler özenle kullanılmıştır. Görsel okuma ve sözel mantık sorularındaki işlem basamakları fazla olduğundan zaman yönetimi ön plana çıkmıştır. Yeni nesil soruları: yorumlama, görsel grafik ve tablo okumaya dayalı sorulardan oluşmuştur. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri konuları birer soru ile karşımıza çıktı” diye konuştu.

“MATEMATİK DERSİ YİNE BELİRLEYİCİ DERS OLMA ÖZELLİĞİNİ KORUMUŞTUR”

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da tüm sorularda öğrencilerin somutlaştırabilme ve yorum yapabilme yeteneklerini ölçmek için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanıldığını aktaran Argın, “Bazı sorularda kullanılan şekiller sorunun çözümünde etkin rol oynamıştır. Sınavdaki sorular MEB tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan örnek sorularla eş değerdir. Sınavın geneline bakıldığında seçici soru sayısı yoktur. Matematik dersi artık seçici ders olmaktan çıkmış diğer branşlarda seçicilik daha fazladır. Kazanım odaklı herkesin yapılabileceği en az 10 adet soru bulunmaktadır. Diğer 10 soru da Yeni Nesle geçiş soruları olmuştur. Müfredat dışı herhangi bir soru bulunmamakta olup her konudan en az 1 adet soru bulunmaktadır. “Kareköklü ifadeler” konusu sınavda yoğun olarak sorulan bir konu olmuştur Kapsam olarak tüm ünitelerden eşit bir dağılım olmamıştır. Bu sınavın geçen seneye göre tek farkı, basit kazanımların mantık – muhakeme yeteneğine göre yorumlanması basitleştirilmiş olunup Matematik dersi yine belirleyici ders olma özelliğini korumuştur” dedi.

“KARIŞIK VE ÇELDİRİCİ SORULAR BU YIL DAHA AZ”

Sınav soruları MEB müfredatına ve içerdiği kazanımlara uygun olarak hazırlandığını hatırlatan Argın, “Direkt bilgiye dayalı değil, yeni nesil bilgiyi yorumlamaya ve görsel, grafik, tablo, düzenek okumaya dayalı sorulardan oluşmuştur. Soruların büyük birçoğu kolay-orta seviye olmakla birlikte 2 tane soru üst düzey belirleyici olarak yorumlanabilmektedir. 3 tane sorunun çeldiriciliği kuvvetli ve öğrencilerin dikkatini ölçme odaklı olduğu görülmüştür. Dikkatli okuma ve muhakeme etme yeteneğini sorgulayan soru sayısı genel olarak bu yıl daha az olarak belirlenmiştir. MEB’in yıl boyunca örnek olarak yayınladığı kazanım sorularına benzer düzeneklerde sorular tercih edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Sınavda MEB müfredatına uygun bir şekilde; Mevsimler ve İklim Ünitesinden 1 soru, DNA ve Genetik Kod Ünitesinden 4 soru, Basınç Ünitesinden 2 soru, Madde ve Endüstri Ünitesinden 5 soru, Basit Makineler Ünitesinden 2 soru, Enerji Dönüşümleri ve Çevre Biliminden 4 soru, Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisinden 2 soru sorulduğunu belirten Argın, “DNA ve Genetik Kod ile ilgili sorular direkt bilgiye dayalı iken, Basit Makine ve Elektrik Yükleri ile ilgili gelen sorular öğrencileri düşünmeye ve muhakeme etmeye zorlamıştır. 8. Sınıf Fen Bilimleri dersinin kazanımlarını eksiksiz bir şekilde öğrenen öğrencilerin dikkatli okuma yaptıkları takdirde başarılı olacakları bir sınav olduğu düşünülmektedir” dedi.

“OKUMAYI SEVEN, YORUMLAYABİLEN ÖĞRENCİ BAŞARILI OLACAK”

Argın T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi açısından sorular MEB müfredat ve kazanımlarına uygun olarak hazırlandığını belirterek “Soruların ünitelere dağılımı beklenen düzeydeydi. Direkt bilgiyi ölçücü ve kelime bilgisini ölçen soruların yanında yorumlama yeteneği gerektiren sorular oldukça ağırlıklıydı. MEB örnek soruları ile uyumlu, geçen yıl olduğu gibi neden sonuç ilişkisi kurulması gereken bir soru yine mevcuttu. Sınav; 7 soru kolay, 2 soru orta ve 1 soru dikkat ve yorum gerektiren nitelikteydi. Türkçe dersinde olduğu gibi paragraf sorularını yorumlayabilen öğrenciler kesinlikle zorlanmayacaktır. Bilgi soruları ise MEB müfredatında bulunan ve dikkat eden öğrencilerin yapabileceği düzeydeydi. 1 zor soru eleyici nitelikle olan muhakemeyi ölçen bir soruydu. Kronoloji ve harita bilgisini ölçen sorulara bu yıl da yer verilmedi” diye konuştu.

Genel olarak; kelime bilgisi olan, okumayı seven, yorumlama yeteneği olan öğrencilerin başarılı olacağını düşündüğünü belirten Ferhat Argın, “2025 LGS öğrencilerine tavsiyem MEB müfredatındaki kelimelere oldukça dikkat etmeleri gerektiği olacak” dedi.

“ÖNGÖRÜLDÜĞÜ GİBİ BİR SINAVDI”

2024 LGS İngilizce soruları, okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini ölçen sorulardan oluşmuş ve tüm üniteleri (7. Ünite ve 10. Ünite hariç) kapsadığını aktaran Argın, “Yönergeler açıklayıcı olup, sınavda diyalog tamamlama, metin okuma ve yorumlama gibi soru tipleri ağırlıklı olarak yer almıştır. Sınav konularının eşit olarak dağıtıldığı ve diyalog sorularının ağırlıklı olduğu belirtilmiştir. MEB’in yıl boyunca yayımladığı örnek sorularda yer alan grafik ve tablo ile ilişkilendirilmiş soru tipleri sınavda bulunmamış, diyaloglara dayalı çıkarımlar yapılması istenmiştir. Cümle yapıları basit ve anlaşılır olup, önceki yılların sorularıyla kıyaslandığında daha kolay olduğu görülmüştür. Sorular, okuduğunu anlama becerilerini ölçmüş ve yüksek düzeyde dikkat gerektirmeyen nitelikte olmuştur. Bir soruda üniteler arası sarmal yapı kullanılmıştır. Soru kökleri kısa, net ve anlaşılır olup, hem olumlu hem de olumsuz soru köklerine yer verilmiştir. Genel olarak, soruların zorluk derecesi kolay ve orta seviyededir. Geçmiş yılların LGS sınavlarıyla kıyaslandığında, bu yılki sorular ezberci yaklaşımla çözülemeyecek, dikkatli okuma, okuduğunu anlama ve bağ kurma becerilerini gerektiren nitelikte hazırlanmıştır. Özetle, okuduğunu yorumlayabilen ve özümseyen öğrenciler, İngilizce sorularını dikkatle okuduklarında rahatlıkla cevaplayabilmişlerdir” ifadelerini kullandı.

“SINAVDA DİKKAT VE YORUMLAMA: HER ÖĞRENCİNİN BAŞARISININ ANAHTARIDIR”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi adına sınav soruları bu sene hem bilgiyi hem de yorumlamayı ön plana çıkaracak şekilde sorulduğunu belirten Argın, geçmiş senelerdeki gibi öğrenciyi seçenekler arasında ikileme düşürecek soruların olamadığını, okuduğunu anlama ve yorumlama üzerinden sorulduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrıca bu sene sınavda bilgi sorularının da olduğu dikkat çekmektedir. Bilgi soruları da yine diğer sorular gibi yapılabilir düzeyde sorulmuştur. Beklenilen şekilde sorularla karşılaşılmıştır. MEB’in örnek sorularına bakıldığında soruların aynı doğrultuda olduğu söylenebilir. Genel olarak sorulara bakıldığında; soruların kolay ama dikkat isteyen ve okuduğunu anlama-yorumlama şeklinde olduğunu söyleyebiliriz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir